top of page

"A masturbation story"

​một câu chiện thẩm du

2016

--

Mixed-media, ​a hand-made book with burning, tearing and drawing, on a lighting box.

---

One time after masturbation, I talked to my lover about something, then I cried. Of course that ‘lover’ was only in my imagination. After that time I have never yet masturbated again. But the loneliness is like mudded footprints after the rain. I love rain but fear ‘mud’ (bùn)*.

*"bùn" (mud) and "buồn" (sadness) are vietnamese words that has the similar sound. 

--

Có một lần sau khi thủ dâm, tôi đã cùng nói chuyện với người bạn tình của mình về một vấn đề gì đó, và khóc. Tất nhiên nhân vật “người bạn tình" là sự tưởng tượng của tôi. Sau lần ấy tôi không thủ dâm lại lần nào nữa (hoặc chưa). Nhưng nỗi cô đơn như những dấu chân lấm bùn sau mưa, 
tôi thích mưa nhưng lại sợ “bùn”.


bottom of page