Không có gì / Nothing

(2015)

5:00 mins

short film, color, sound

Phim – nhật ký của đạo diễn trong một chuyến đi từ Nam ra Bắc với bạn gái. Suy ngẫm về nhận thức và sở hữu được đưa lên màn hình dưới dạng tựa đề phim bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên phim “Không có gì” cắt ra từ khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Sự cắt ra, nỗi ám ảnh về liên hệ giữa con người và thế giới xung quanh và về sở hữu hiện lên qua các thao tác điện ảnh khác nhau: những cảnh quay chỉ làm hiện diện một phần cơ thể, những khung hình bên trong khung màn ảnh, sự tách rời âm thanh khỏi hình ảnh, lời nói và khuôn mặt, và việc sử dụng màn hình đen và chữ mà không có âm thanh.

 

Viết bởi anh Nguyễn Quốc Thành.

© 2015 Nguyen Vu Xuan Ha